loading...
- Vi finns i storstockholm   samt Uppsala.
- Inga bindande avtal,alla betalar för sig,
 10 kr/bit.
- Lådan bytes ofta eller vid överenskommelse.
- Lådan kan skapas efter ert behov,allergier.
- Kända märken i godislådan.


Ring mobil;    Ann   0739-280390